Ağayev Səyyad

06/02/2015 21:17

 

<img alt="Ağayev Səyyad İsaq - Iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Masallı rayonu,Miyankü ərazi nümayəndəliyinin Kubın kəndi Əsas elmi nailiyyətləriAzərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir Elmi əsərlərinin adları 1. Risklərin qiymətləndirilməsi modelləşdirilməsinin bəzi məsələləri // AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 26 may 2010, səh.116-119. 2. Qiymətlərin dəyişməsinin vergi daxilolmalarına təsi-rinin ekonometrik qiymətləndirilməsi // “Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika konfransı, 24 noyabr 2010, BDU, səh.113-120, (həmmüəllif Y.H. Həsənli) 3. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin statis-tik göstəricilərinin paylanmasının statistik qiymətlən-dirilməsi // “İpək Yolu”, Beynəlxalq elmi jurnal, №1, 2011, səh. 53-59, (həmmüəllif Y.H. Həsənli) 4. Анализ распределений показателей деятельности налогоплательщиков // Сб. статей 11-ой Межд. научно-практич. Конф. «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности», 27–29 апрель 2011, Санкт-Петербург, “Высокие технологии, oбразование, промышленность”, т.2, cтр.50-56, (соавтор Я.Г. Гасанлы) 5. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin göstəricilərinin statistik təhlili // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası doktorantlarının elmi konfransının materialları, may 2011, səh. 30-33. 6. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin audit məqsədi ilə vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi // AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş ”Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu” Beynəl-xalq elmi-praktiki konfransın materialları, 24-25 noyabr 2011, səh. 461-464. 7. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin paylanma qanunu və vergidən yayınma riski // " azərbaycanın="" vergi="" jurnalı",="" №="" 2,="" 2012,="" səh.177-194.="" 8.="" Əlavə="" dəyər="" vergisi="" ödəyicilərinin="" bəyannaməsi="" göstəricilərinin="" paylanmasının="" qiymətləndirilməsi="" “İpək="" yolu”,="" azərbaycan="" universitetinin="" elmi="" jurnalı,="" №2,="" səh.="" 67-73.="" (həmmüəllif="" y.h.="" həsənli)="" 9.cтатистический="" анализ="" товарооборота="" налогоплательщиков="" “Аграрная="" экономика”="" Ежемесячный="" научный="" журнал,="" Республика="" Беларусь,="" г.="" Минск,="" 10,="" стр.64-67.="" 10.="" ödəyicilərinə="" hesablanması="" “amea-nın="" xəbərləri,="" elm="" və="" innovasiya="" seriyası”,="" 2012="" 3(11),="" səh.23-28.="" 11.="" dövriyyəsinin="" “gənc="" alimlərin="" ii="" respublika="" İnnovativ="" İdeya="" yarmarkası”="" çərçivəsində="" keçirilmiş="" “yeni="" çağırışlar:="" müasir="" şəraitdə="" innovativ="" tədqiqat="" işlərinin="" təcrübi="" tətbiqi="" əsasları”="" adlı="" gənc="" konfransının="" materialları,="" cild,="" 25-27="" iyul="" bakı,="" səh.68-78.="" 12.="" Ədv="" reprezentativliyinin="" statistik="" təhlili="" "azərbaycanın="" resenziyalı="" jurnal,="" №6,="" səh.159-="" 168.="" c.a.abbasov)="" 13.Оценка="" рисков="" уклонения="" от="" налога="" при="" осуществлении="" аудита="" на="" упрощенной="" системе="" налогообложения="" Вестник="" Воронежского="" Государственного="" Университета,="" серия:="" «Экономика="" и="" управление»,="" стр.="" 203-206,="" (сoавтор="" Иманов="" Р.А.,="" Гасанлы="" Я.Г.)="" 14.="" assessment="" of="" tax="" evasion="" risks="" for="" vat="" payers="" actual="" problems="" economics№="" 3="" (153),="" 2014,="" pp.="" 487-495,="" (col.="" author="" hasanli="" yadulla)="" respublika,="" beynəlxalq="" xarici="" ölkələrin="" qurumlarında="" üzvlüyü="" pedaqoji="" fəaliyyəti="" 2012-2013-cü="" tədris="" ilində="" “Ümumi="" iqtisadiyyat”="" kafedrasında="" “statistika”="" fənnindən="" dərs="" demişəm.="" 16="" sentyabr="" 2013-cü="" il="" tarixindən="" milli="" aviasiya="" akademiyasının="" “dünya="" iqtisadiyyatı”="" 0,5="" ş.v.="" müəllim.="" ”ekonometrika”="" fənnidən="" deyirəm.="" digər="" respublikasının="" prezidenti="" yanında="" elmin="" İnkişafı="" fondunun="" (eİf-2011-1(3)-82="" 76="" 5-m-77)="" nömrəli="" qrantında="" icraçı="" kimi="" iştirak="" edib.="" respublikası="" dövlət="" neft="" Şirkətinin="" fondu="" tərəfindən="" üçün="" elan="" olunmuşelmi-tədqiqat="" layihələri="" üzrə="" müsabiqəsinə="" təqdim="" olunmuş="" “neft-qaz="" ehtiyatlarının="" istismarının="" dayanıqlı="" inkişafa="" təsirinin="" qiymətləndirilməsi”="" mövzusu="" layihə="" icraçısıdır.="" “assessment="" payers”="" monaqrafiya="" (i.e.d.,="" prof.="" y.h.həsənli-həmmüəllif)="" almaniyanın="" “lambert="" academic="" publishing”="" nəşriyyatı="" çap="" olunub.="" təltif="" mükafatları"="" class="scaledImageFitWidth img" height="168" data-cke-saved-src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10351912_562032867267406_6303837359221165523_n.jpg?oh=6aeaf99756fe34fdb658ca64128b54c4&oe=555CF0AE&__gda__=1432407492_6624b08eb6206677b0dfa86c7b20e0aa" src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10351912_562032867267406_6303837359221165523_n.jpg?oh=6aeaf99756fe34fdb658ca64128b54c4&oe=555CF0AE&__gda__=1432407492_6624b08eb6206677b0dfa86c7b20e0aa" style="border: 0px; height: auto; min-height: 100%; position: relative; width: 135px;" width="135">

Ağayev Səyyad İsaq oğlu - Iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Masallı rayonu,Miyankü ərazi nümayəndəliyinin Kubın kəndi 
Əsas elmi nailiyyətləri 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir 
Elmi əsərlərinin adları
1. Risklərin qiymətləndirilməsi modelləşdirilməsinin bəzi məsələləri // AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 26 may 2010, səh.116-119.
2. Qiymətlərin dəyişməsinin vergi daxilolmalarına təsi-rinin ekonometrik qiymətləndirilməsi // “Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika konfransı, 24 noyabr 2010, BDU, səh.113-120, (həmmüəllif Y.H. Həsənli)

3. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin statis-tik göstəricilərinin paylanmasının statistik qiymətlən-dirilməsi // “İpək Yolu”, Beynəlxalq elmi jurnal, №1, 2011, səh. 53-59, (həmmüəllif Y.H. Həsənli)

4. Анализ распределений показателей деятельности налогоплательщиков // Сб. статей 11-ой Межд. научно-практич. Конф. «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности», 27–29 апрель 2011, Санкт-Петербург, “Высокие технологии, oбразование, промышленность”, т.2, cтр.50-56, (соавтор Я.Г. Гасанлы)

5. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin göstəricilərinin statistik təhlili // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası doktorantlarının elmi konfransının materialları, may 2011, səh. 30-33.

6. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin audit məqsədi ilə vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi // AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş ”Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu” Beynəl-xalq elmi-praktiki konfransın materialları, 24-25 noyabr 2011, səh. 461-464.

7. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin paylanma qanunu və vergidən yayınma riski // "Azərbaycanın vergi jurnalı", № 2, 2012, səh.177-194.

8. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin vergi bəyannaməsi göstəricilərinin paylanmasının qiymətləndirilməsi // “İpək Yolu”, Azərbaycan Universitetinin elmi jurnalı, №2, 2012, səh. 67-73. (həmmüəllif Y.H. Həsənli)

9.Cтатистический анализ товарооборота налогоплательщиков // “Аграрная экономика” Ежемесячный научный журнал, Республика Беларусь, г. Минск, № 10, 2012, стр.64-67.

10. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinə vergi hesablanması // “AMEA-nın Xəbərləri, Elm və innovasiya seriyası”, 2012/3(11), səh.23-28.

11. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin dövriyyəsinin paylanmasının qiymətləndirilməsi // “Gənc alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində keçirilmiş “Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları” adlı Gənc alimlərin elmi konfransının materialları, II cild, 25-27 iyul 2012, Bakı, səh.68-78.

12. ƏDV ödəyicilərinin göstəricilərinin reprezentativliyinin statistik təhlili // "Azərbaycanın vergi jurnalı", resenziyalı elmi jurnal, №6, 2012, səh.159- 168. (həmmüəllif C.A.Abbasov)

13.Оценка рисков уклонения от налога при осуществлении аудита налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения // Вестник Воронежского Государственного Университета, научный журнал, серия: «Экономика и управление», №2, 2012, стр. 203-206, (сoавтор Иманов Р.А., Гасанлы Я.Г.)


14. Assessment of tax evasion risks for vat payers //

Actual Problems of Economics№ 3 (153), 2014, pp. 487-495, (col. author Hasanli Yadulla)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
Pedaqoji fəaliyyəti 2012-2013-cü tədris ilində Azərbaycan Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasında “Statistika” fənnindən dərs demişəm. 16 sentyabr 2013-cü il tarixindən Milli Aviasiya Akademiyasının “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında 0,5 ş.v. müəllim. ”Ekonometrika” fənnidən dərs deyirəm. 
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun (EİF-2011-1(3)-82/76/5-M-77) nömrəli qrantında icraçı kimi iştirak edib.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən 2013-cü il üçün elan olunmuşelmi-tədqiqat layihələri üzrə müsabiqəsinə təqdim olunmuş “Neft-qaz ehtiyatlarının istismarının dayanıqlı inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə layihə icraçısıdır.

“Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers” adlı monaqrafiya (i.e.d., prof. Y.H.Həsənli-həmmüəllif) Almaniyanın “LAMBERT Academic Publishing” nəşriyyatı tərəfindən çap olunub.